RECLAIM duurt 5 tot 6 maanden. Ik ga dan uit van één sessie om de twee weken en we plannen deze sessies direct bij aanvang van het traject in.